Ciska Rook
 Atelier(tje) op Oost

Achtergrond en inspiratie

Van jongs af heeft tekenen en schilderen mij altijd geboeid. Ik liet mij inspireren door mijn omgeving. Helaas zijn er uit deze periode geen werken bewaard gebleven.

Vanaf begin 2006 heb ik het tekenen en schilderen weer serieus opgepakt. Naast zelfstudie heb ik ook een aantal cursussen gevolgd om mij diverse technieken, eerst voornamelijk aquarel en later olieverf,  eigen te maken. Tegelijkertijd heb ik een eigen stijl ontwikkeld.

In 2017 zijn mijn man en ik verhuisd naar Texel waar we een rustieke woning in het prachtige buurtschap Oost hebben betrokken. Hier kon ik voor het eerst beschikken over een eigen atelier(tje) met de mogelijkheid om ook bezoekers te ontvangen.

In die zelfde periode ben ik als lid geaccepteerd bij de Texelse Kunstenaarsvereniging ZOUT. Het lidmaatschap heeft mij verder geïnspireerd en geresulteerd in het nog bewuster bezig zijn met schilderen en experimenteren met andere werkvormen.

Na afloop van de jaarlijkse expositie WINTERZOUT mocht ik in 2018/2019 voor mijn werk Doorleefd en in 2021/2022 voor mijn werk Breekbare Schoonheid de Pieter van Schelt publieksprijs in ontvangst nemen.

                                                               doorleefd

                                                                                                        breekbare schoonheid


Hoewel ik nog steeds inspiratie haal uit mijn directe (prachtige) omgeving ben ik mij meer gaan toeleggen op het schilderen van portretten.